Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä:

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Jarmo Tavisalmi
0201 24 24 24

Rekisterin nimi
Lukkotehdas.fi verkkopalvelun asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
- Asiakassuhteiden hoito (henkilötietolain 8 §) / suoramarkkinointi rekisteröidyn suostumuksella

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaista seuraavia tietoja:
- yhteystiedot (nimi, postiosoite, puhelin, sähköposti)
- tunnistustiedot (käyttäjätunnus ja salasana)
- lupatiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä Asiakkaalta kerättävät tiedot.
Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan tarvittaessa poistaa mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.